TRIPLUM male vocal quartet
Triplum męski kwartet wokalny
start koncerty zespół media oferta kontakt TRIPLUM male vocal quartet a'capellaTRIPLUM male vocal quartet a'capella
TRIPLUM male vocal quartet a'capella
foto: Zbyszek Łata  
Łukasz Dulewicz - kontratenor.

Ukończył z wyróżnieniem wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Artystycznej oraz wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie ¶piewu prof. A. Monasterskiej.
Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie wokalistyka. Od 2006 roku jest ¶piewakiem w zespole  Capella Cracoviensis, równocze¶nie współpracuje z wieloma zespołami wokalnymi w kraju i za granic±. Wzi±ł udział w polskiej premierze opery Anioły w Ameryce P. Eötvösa w Operze Wrocławskiej w 2014 roku Przez wiele lat był instruktorem wokalnym chóru „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi działalno¶ć pedagogiczn± w krakowskiej Akademii Muzycznej.


© by triplum 2012