TRIPLUM male vocal quartet
Triplum męski kwartet wokalny
start koncerty zespół media oferta kontakt TRIPLUM male vocal quartet a'capellaTRIPLUM male vocal quartet a'capella
TRIPLUM male vocal quartet a'capella TRIPLUM male vocal quartet a'capella TRIPLUM male vocal quartet a'capella TRIPLUM male vocal quartet a'capella

TRIPLUM to Męski Kwartet Wokalny zafascynowany muzyk± dawn± i zabytkami literatury muzycznej - szczególnie polskiej. Ambicj± młodych muzyków jest docierania do zapomnianych tekstów utworów pochodz±cych z okresu od ¦redniowiecza do Baroku, „odpominania” dawnej muzyki.
Zespół składa się z absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie i działa od 1998 roku.
Kwartet koncertuje z programem a’capella w kraju i za granic±, na festiwalach muzyki kameralnej.

ZESPÓŁ TWORZˇ
Łukasz Dulewicz – kontratenor
Szczepan Kosior – tenor
Maciej Michalik - baryton
Mariusz Zarzycki - bas
© by triplum 2012