TRIPLUM male vocal quartet
Triplum męski kwartet wokalny
start koncerty zespół media oferta kontakt TRIPLUM male vocal quartet a'capellaTRIPLUM male vocal quartet a'capella
Maciej Michalik - baryton.

Założyciel zespołu TRIPLUM; absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie wydziału wokalno – aktorskiego. Ukończył również studia z zakresu muzyki liturgicznej w Papieskiej Akademii Teologicznej. Dalsze wykształcenie zdobywał uczestnicz±c w licznych kursach mistrzowskich w kraju i za granic±. Na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II ukończył podyplomowe studia z zakresu monodii liturgicznej.
W latach 1996-2012 był ¶piewakiem w zespole Madrygalistów Capellae Cracoviensis, gdzie wykonywał oratoryjno-kantatowe partie solowe i chóralne. Jako solista występował z koncertami na festiwalach w Hiszpanii, Danii, Czechach, Niemczech, na Litwie. Do¶wiadczenie sceniczne zdobywał w Niemczech, w Anhaltisches Theater Dessau.
Współpracuje z Krakowsk± Oper± Kameraln± i Oper± Krakowsk±. Współtworzy Collegium Zieleński – zespół ¶piewaków powołanych przez Stanisława Gałońskiego w celu nagrania wszystkich dzieł Mikołaja Zieleńskiego i propagowania jego muzyki oraz jest członkiem zespołu Królewskich Rorantystów
Wykonuje również repertuar pie¶niarski.

TRIPLUM male vocal quartet a'capellafoto: Zbyszek Łata

© by triplum 2012