TRIPLUM male vocal quartet
Triplum męski kwartet wokalny
start koncerty zespół media oferta kontakt TRIPLUM male vocal quartet a'capellaTRIPLUM male vocal quartet a'capella
Maciej Michalik - baryton.
Założyciel zespołu TRIPLUM; absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie wydziału wokalno - aktorskiego w klasie as. Ewy Kowalczyk; ukończył również studia z zakresu muzyki liturgicznej w Papieskiej Akademii Teologicznej. Dalsze wykształcenie zdobywał uczestnicz±c w licznych kursach mistrzowskich w kraju (Kraków, Duszniki Zdrój) i za granic± (w Nidzie na Litwie) prowadzonych przez uznanych artystów polskich (prof. Helena Łazarska, prof. Ryszard Karczykowski) oraz zagranicznych (Paul Esswood, Josef Wolning – Mozarteum).
W latach 1996-2012 był ¶piewakiem w zespole Madrygalistów Capellae Cracoviensis, gdzie wykonywał oratoryjno-kantatowe partie solowe i chóralne. Jako solista występował z koncertami na festiwalach w Hiszpanii, Danii, Czechach, Niemczech, na Litwie. Do¶wiadczenie Sceniczne zdobywał w Niemczech, gdzie przez dwa lata był ¶piewakiem w operze. 
Współpracuje z Krakowsk± Oper± Kameraln±, współtworzy Collegium Zieleński – zespół ¶piewaków powołanych przez Stanisława Gałońskiego w celu nagrania wszystkich dzieł Mikołaja Zieleńskiego i propagowania jego muzyki.

Z powodzeniem wykonuje również repertuar pie¶niarski.

TRIPLUM male vocal quartet a'capellafoto: Zbyszek Łata

© by triplum 2012